Супер Джъмп
Супер Джъмп
default

Искате Super Екип?

Искате Super Екип?
Уважаеми РАБОТОДАТЕЛИ и РЪКОВОДИТЕЛИ НА ЕКИПИ!

Курсът „Интелектуални тренировки Super Jump“ е онзи ефективен механизъм, който все още не сте използвали във вашите екипи! Защо? Защото това е иновативно разработен съвременен продукт, съществуващ в международен мащаб, но едва от скоро прилаган у нас.

Станете първите, които виждат Големия скок в своя екип чрез целенасочена тренировка на интелекта на хората в него!

Системата от Интелектуални тренировки е основана на идеята за постигане на осъзнатост в поведението и живота на всеки човек. Как?
  • Чрез преоткриване на личните способности и обръщане към дълбочината във всеки от нас.
  • Чрез стъпване на разбирането, че във всеки човек е заложен огромен потенциал и фокусиране върху практическото му приложение, не само чрез трупане на „слепи“ знания.
  • Чрез целенасочено изграждане на полезни навици и търсене на смисъл и резултатност от прилагането им.
Ние сме самостоятелни и цялостни личности, но единствения начин да създаваме и развиваме себе си е като споделяме с другите възможностите за развитие и даваме от себе си за това развитие. Единствено като осъзнати хора можем да работим и да си взаимодействаме, използвайки все повече и по-ефективно своя потенциал. В полза не само на личното благо, но и на благото на екипа! Без в това да съществува противоречие и противопоставяне! Какъв е начинът за това!
  • Чрез създаване на среда на общуване, благоприятстваща решаване на ежедневните задачи с фокус върху големия и общ смисъл в работата.
  • Чрез изграждане на доверени отношения и приемане за ценност и отговорност личния принос в общата работна среда и следването на бизнес целите.
  • Чрез осъзнаване и работа със собствените и тези на другите в екипа вярвания и цели.
  • Чрез управление на емоционалните състояния и процеси.
  • Чрез работа не просто със служители и колеги, а с изграждане на съмишленици и постигане на приемственост и приобщаване към общи ценности, принципи и резултати.
Можем да ви бъдем полезни в надграждане, задълбочаване и даване на допълнителна стойност в работоспособността и развитието на екипа като цялостен организъм, чрез постигането на ново ниво на себереализация и удовлетворение на всеки човек от Вашия екип.

Гъвкавата форма за онлайн и офлайн провеждане дава широки възможности и адаптивност за провеждане и позволява личен подход и отчитане на индивидуалните изисквания и възможностите във всяка конкретна организация.  

Ще се убедите, че Курсът „Интелектуални тренировки Super Jump“ е онова обучение, което ще даде тласък в работата, ще добави стойност в отношенията и ще направи по-пълноценен и по-ефективен вашия екип! Груповата му форма е изключително силен двигател за създаване на екипна енергия, споделеност и общуване, която увеличава неговата ефективност и създава нова среда и начин на взаимодействие и взаимополезност в екипа.

Развийте своя екип на качествено ново ниво, като в основата стъпите на развитието на интелекта, вземате преднина чрез натрупването на добавена стойност и в резултат отскочите до своя бизнес връх с изградения Super Екип!

За повече информация можете да се свържете с нас или да попълните формата за контакт, и ние ще се свържем с вас в рамките на 24 часа.