Супер Джъмп
Супер Джъмп
default

Изхвърлете лошите мисли за миналото

Снимка
15.02.2022
Няма ли да ти е по-лесно, ако оставиш миналото!?

Изследвания показват, че една от основните причини за стресовите ситуации и депресивните състояния е, че хората съжаляват, ядосват се, непрекъснато се връщат в мислите си и отново „съпреживяват в настоящето“ допуснатите грешки в миналото. И още по лошо - обезпокояват се в настоящето за последствията от тях в бъдещето.

Мислите и чувствата относно миналото могат да бъдат:
 
  • Деструктивни: съжаление, болка, разочарование, обида, съмнение, мъка, гняв, тревожност, самообвинение за минали грешки, неуспехи, спадове, и други от този род, последвани от безпокойство за лоши последствия в бъдещето, вследствие на допуснати грешки от миналото
  • Градивни: 
  1. Анализ и установяване на причините за неприятното събитие или грешките, неуспехите;
  2. Извод (поука) от допуснатите грешки или от липсата или слабата превантивна дейност, довела до тях в миналото
  3. Осъзнато формиране на позитивна промяна в себе си и формулиране на идеи за предотвратяване на евентуални неприятни събития в бъдеще
Затръшнете вратата на миналото!

Усвоете умението да „улавяте“ и да контролирате появилите се отрицателни мисли, свързани с миналото. Забравете и отхвърлете от съзнанието си всички онези „уловени“ отрицателни мисли за неприятности с минал знак! Тези мисли са вредни за вашия организъм, за вашето настояще и бъдеще.

Лошите мисли са в съзнанието ви, защото вие допускате да се появят и задържат там. За избягване на отрицателните мисли за миналото може да ви помогнат следните утвърждения: „Аз не мисля за миналите си грешки, не се ядосвам за минали неща“ и ако все пак ви мине такава мисъл през съзнанието, веднага я отхвърлете, като си повтаряте : „Аз няма да допусна лошите мисли за миналото да разяждат моето съзнание и да ми пречат да постигна успехи в бъдещето“.

Миналото е невъзвратимо!

Задайте си въпросите : Има ли смисъл да се безпокоя за последствията от миналото и да се ядосвам? Какво ще постигна с това? Ще върна ли миналото, може ли да поправя стореното? – НЕ. С това ще изразходвам напразно жизнената си енергия и ще попреча на дейността си в настоящето и бъдещето. Мислейки за миналото, ще го „проектирам“ да се случи отново в бъдещето – чрез своите мисли, а след мислите си и чрез действията си! Защо? Защото всяко наше действие е предшествано от конкретна мисъл, която го е провокирала да се случи.

Не се самообвинявайте за  грешките в миналото!

Грешка наричаме постъпка, която окачествяваме като лоша и неефективна, с която не сме постигнали желаните резултати. По-точно ще бъде да ги наречем не грешки, а неефективни ходове (постъпки), които не са довели до желания резултат. Изключително опасно е, ако допуснем да ни завладеят тези съжаления, да ги оставим в съзнанието си с дни и месеци. Защото това може да ни доведе до хронично безпокойство и депресия. Реално да ни разболее, без дори да усетим как се случва това – постепенно и задълбочаващо се.

Да кажем, че отчитате дадена постъпка или поведение за грешка, т.е. не сте постъпили по най-добрия начин. Но вие сте постъпили така, както сте считали за правилно тогава, съобразно жизнения си опит и знанията за живота, които сте притежавали, и не сте могли да постъпите по друг начин - затова не се самообвинявайте, а разберете себе си.

В миналото не сте считали, че това е грешка – така сте мислели за правилно, така сте преценили да действате и така сте могли да постъпите в онзи момент. Спрете тогава да мислите за него, спрете да се връщате назад, а продължете напред – с поглед точно натам и с мисли точно в тази посока! Изхвърлете от настоящето си лошите мисли за миналото и ще поставите основите на едно различно, по-хубаво, по-спокойно, по-успешно и по-щастливо бъдеще!


Статия: Вероника Недялкова