Супер Джъмп
Супер Джъмп
default

Free On-line презентация "Професия Интелект-тренер. Работи с кауза за щастие и успявай!"

11.12.2021
ТЪРСИТЕ ли...
ОЩЕ възможности за развитие?
ОЩЕ повече доходи и шансове за финансова свобода?
ОЩЕ по-добро качество на живот?
ОЩЕ повече позитивизъм и положителна енергия в ежедневието си?
ОЩЕ повече увереност в себе си?
ОЩЕ повече усещане за полезност и смисъл в живота си?

ТОГАВА…
ОТДЕЛЕТЕ само 1 ЧАС от своето време!
ВКЛЮЧЕТЕ се безплатно в нашето онлайн събитие! 
ЧУЙТЕ, какво имаме да споделим с вас! 

И ЩЕ ПОЛУЧИТЕ…
Възможност да започнете свой собствен бизнес, упражнявайки нова професия на какъвто и да е език, на каквато и да е възраст, с каквото и да е образование, опит, социален статус или местоположение.
Поток от положители емоции и заряд!

ВНИМАНИЕ!!!
Имаме специални подаръци за всички

Очакваме ВИ!

Линк за включване в срещата:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTFlYjk1NzEtMTUxOS00MmRmLWJlMTctYTE1NGVjYWVjMjQz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227f16c8b3-f0ef-45a1-aa81-9d5c90cb8ba5%22%2c%22Oid%22%3a%22e0cd25d7-a3f5-44dd-a3bc-4725b75f3fb0%22%7d