Супер Джъмп
Супер Джъмп
default

Super Jump

SuperJump

Международната асоциация на Интелект-тренерите SUPER JUMP

е обединение на осъзнати личности, които приемат и работят за постигане на няколко изключително важни и полезни цели за цялото човечество:
 
 1. Да спомогнем да спре разрушаването на екосистемата на Земята и да бъде спасено бъдещето на нашите деца и внуци.
  Как?
  Чрез провеждане на интелектуални тренировки по системата на Super Jump, развивайки осъзнатост и мъдрост у хората.
 • Основната причина за много актуални и задълбочаващи се проблеми в световен мащаб /унищожаването на горите, емисиите на CO2, замърсяването на водните басейни и др./ е неосъзнатостта и невежеството в живота на хората. На практика чрез интелектуалните тренировки на Super Jump хората само за няколко седмици/месеца ефективно се освобождават от матрицата на невежеството, гнева, неувереността и стреса, в която живеем вече поколения наред. През следващите години интелектуалните тренировки ще помогнат за издигането на човечеството до ново интелектуално и морално ниво на развитие, което ще спре унищожаването на природата - единственият ни дом в цялата Вселена, който трябва внимателно да съхраним и предадем на нашите деца и внуци.
 
 1. Да достигнем до милиони хора, които страдат от депресия, загубили са смисъла на живота си или страдат от самота и липса на енергия.
  Как?
  Чрез включване в интелектуални тренировки по системата на Super Jump, даваме възможност за общуване, себеизразяване и себеопознаване.
 • Ние, Интелект-тренерите не лекуваме хората от депресия или други психични заболявания. Ние помагаме на хората, чрез включването им в онлайн тренировки, да усвоят умението сами да повишават своята енергичост, жизнерадостност и конкурентоспособност. Насочваме ги и ги подкрепяме в този им път на лично себеоткриване и себеопознаване.
 
 1. Да подкрепим милиарди хора да се адаптират към новите предизвикателства на нашето време и да бъдат в крак с промените на XXI век.
  Как?
  С упражненията на Super Jump тренираме интелекта на нашите участници и те започват да гледат на себе си, ценностите си и целите в живота си по нов, по-дълбок, по-осъзнат начин.
 • В съвременния свят около 70% от хората хронично изостават от промените в средата ни на живот. Поради тази причина те стават неконкурентоспособни, губят позициите си в бизнеса, в работата и в живота. Ние, Интелект-тренерите, насочваме хората да учат и да се развиват по иновативен, съвременен начин. Интелектуалните клубовете на Super Jump помагат на порасналия човек отново да стане любознателен ученик и да живее обогатяващ и интересен живот.
 

Принципи и ценности на Международната асоциация на Интелект-тренерите Super Jump

 • Ние сме международна общност от съмишленици, обединени и вдъхновени от няколко основни цели – да спомогнем за сприрането на унищожението на екосистемата на Земята, за спасяването на бъдещето на нашите деца и внуци, за подкрепата на милиони добри хора да реализират себе си и своите мечти. Стремежът ни е да изградим международна професионална среда, която да добавя стойност и полезност в живота на хората и да насочи погледа по нов начин към стойностните неща в живота ни като личности.
 
 • Интелект-клубовете на Super Jump, които провеждаме и в които имат възможност да участват хора от цял свят са непрекъснато развиващи се екипи от приятели и единомишленици. Помагаме си взаимно в нашето израстване и развитие, подкрепяме се, ценим се и се уважаваме. По-лесно и по-интересно е да растеш в екип от приятели, в подкрепяща среда на човешко отношение и споделеност. Интелектуалните тренировки по системата на Super Jump са силен, иновативен и универсално приложим механизъм, който ефективно обръща човек към осъзнаване на неговата стойност и смисъл на живот, преоткривайки собствения си потенциал и превръщайки на умението за личностно обогатяване в начин на живот.
 
 • По време на нашите интелектуални тренировки никога не обсъждаме политика и религия. Стремежът ни е да обединяваме прогресивни хора от цял ​​свят около нашите съзидателни цели, а не да създаваме предпоставки за разединяване, противоречия и негативна среда на общуване. Разбираме, че нашето бъдеще и бъдещето на нашите деца и внуци може да бъде спасено само ако се обединим, ако работим заедно в една съзидателна посока и поставим като общ приоритет развитието на човешките ценности, творчеството, интелекта, осъзнатостта на всеки един човек и така на обществото ни в цялост.

Обучителната система Super Jump

Super Jump е първата в света "гимнастика за ума", която генерира положителната енергия на човек, повишава нивото на щастие, развива осъзнатостта в поведението му и подобрява качеството на живот на личноста.
Лесно приложима, достъпна за всеки, бързо усвоима, полезна и доказано ефективна
в живота на много хора.

Super Jump е мощно "зарядно" за положителна енергия всеки ден!