Супер Джъмп
Супер Джъмп
default

Защита на лични данни

Събиране и обработка на лични данни

Личните данни са информация, която служи за Вашата идентификация, т.е. име, телефонен номер, електронен или пощенски адрес. www.superjumpbulgaria.bg не събира лични данни от Вас, освен ако ти не ги предоставите в специални случаи, например когато поръчвате продукти, записвате се за безплатно или платено обучение или сте участник в живо събитие. С предоставянето на личните Ви данни при регистрация, записване за обучение или участие в живо събитие, Вие се съгласявате да получавате съобщения по e-mail относно текущи търговски предложения, промоции, новини и организирането на събития и кампании с маркетингова цел.


Използване и съхраняване на личните данни
www.superjumpbulgaria.bg ще използва личните Ви данни единствено за целите на техническото управление на сайта, за да Ви предостави достъп до специална информация или за обща комуникация с Вас. www.superjumpbulgaria.bg няма да продава Вашите лични данни на трети страни, нито ще ги търгува някъде другаде. Служителите на www.superjumpbulgaria.bg са длъжни да опазват поверителността на Вашите данни и да спазват споразумение за разкриване на поверителна информация.


Свобода на избора
Вие контролирате информацията, която предоставяте на www.superjumpbulgaria.bg за себе си. Ако изберете да не споделяте тази информация с www.superjumpbulgaria.bg, моля да имате предвид, че е възможно да нямате достъп до някои области на сайта.

Автоматично записвана информация
Когато осъществявате достъп до Интернет сайта на www.superjumpbulgaria.bg, автоматично (не като част от регистрацията) се записват някои общи не лични данни (използван Интернет браузър, брой посещения, средно прекарано време в сайта, разгледани страници). Тази информация се използва, за да преценим доколко е привлекателен нашият сайт и да подобрим съдържанието и функционалността му. Вашите данни не се обработват повече, нито се предават на трети страни.

“Бисквитки”
„Бисквитката” е малко количество данни, които уебсайтът съхранява на компютъра или мобилното устройство на посетителя.
На нашия уеб сайт използваме „бисквитки” във връзка с неговото функциониране, както и за събиране на статистически данни с цел извършване на анализ.
Чрез съответна настройка на Вашия браузер, може винаги да изключите както нашите бисквитки, така и бисквитките на трети страни. В този случай е възможно да загубите част от функционалността на някои от услугите.
В случай, че ползвате линк, който Ви препраща в друг сайт, той ще има собствени бисквитки и политика за сигурност, над които ние нямаме контрол.
www.superjumpbulgaria.bg използва “бисквитки” единствено, за да събира информация относно ползването на нашия сайт.


Сигурност
www.superjumpbulgaria.bg отдава голямо значение на осигуряването на сигурността на личните Ви данни. Вашите данни се защитават съвестно от загуба, унищожение, изопачаване/фалшификация, манипулация и неправомерен достъп или неправомерно разкриване.


Непълнолетни лица
www.superjumpbulgaria.bg съветва всички родители и настойници да обучават децата си на безопасност и отговорност при предоставяне на лични данни в Интернет. Непълнолетните не трябва да предават лични данни на сайта на www.superjumpbulgaria.bg без разрешението на своите родители или настойници. www.superjumpbulgaria.bg никога няма да събира лични данни, ако знае, че са на непълнолетни лица, нито ще ги използва по някакъв начин или разкрива на трети страни без разрешение.


Връзки към други Интернет сайтове
Това изявление за защитата на поверителността се отнася за сайта www.superjumpbulgaria.bg. Под-страниците в този сайт могат да съдържат връзки към други доставчици, които не прилагат изявлението за защита на поверителността. При напускане на сайта на www.superjumpbulgaria.bg, моля, потърсете и прочетете изявлението за поверителност на всеки сайт, който събира лична информация.


Уведомление за промени
Всички промени на нашата политика за защита на личните данни ще бъдат оповестявани в изявлението за поверителност, на главната страница и на други подходящи места.