Супер Джъмп
Супер Джъмп
default

Живот тук и сега - част 2

Снимка
04.04.2022
Задаваме си отново следния въпрос: Възможно ли е да се слезе от този инерционен житейски конвейер? Възможно ли е да се направи нещо в тази ситуация? Отговорът е: Да. И това е много лесно да се направи.

Първо, трябва да научим как да управляваме своите мисли и чувства. Обикновено в Интелектуалните клубове на Super Jump това отнема два до три месеца. Само два до три месеца и ставаме свободни!

Второ, човек трябва да се отскубне от масовата психоза и заблудите. Трябва да се научим да не отлагаме живота за по-късно, а да живеем тук и сега.

Болшинството от хората наивно вярват, че ще завършат университета, ще получат добри оценки, ще намерят добра работа и след това ще започнат да живеят истински. И когато дойде „след това“, надпреварата кара харата да се концентрират върху най-близката и, според тях, най-важната цел и отново, стискайки зъби, като луди започват да тичат към тази цел.

Какво е необходимо да променим? Просто трябва да включим мозъка си! Да погледнем ситуацията отгоре, да се издигнем над тази безсмислена надпревара, да се издигнем над времето и да разберем простата истина: миналото вече го няма, бъдещето може и да не настъпи, и да започнем да живеем в настоящето. Просто да започнем да живеем ...

Нека да си представим ситуация, сякаш ни остава само един ден. Да си представим, че днешния ден е последен. А някой ден това наистина ще се случи... И така, да си представим, че този ден става целия наш живот. Да предположим, че знаем, че в 12 часа през нощта няма да ни има вече и от този момент нормалния ден, който до сега не забелязвахме, който летеше със скоростта на стрела, ще го изживеем като един цял живот.

Това е първата ни успешна стъпка - осъзнаваме, че можем да изживеем всеки ден като цял живот.

Да вземем един период от живота, повече или по-малко осъзнат - от 16 до 50 години. Нека изчислим колко дни, т.е. колко живота той побира в себе си. Ако умножим броя на годините по 365 дни, получаваме следния резултат: ако наистина живеем всеки ден, веднага превръщаме един инерционен, отлитащ живот в 473 040 живота.

И всеки час на тази Земя също е живот. Нека си представим такава ситуация, че ни остава само един час да живеем. И сега този час, ако е последен, се превръща в цял живот. Всеки ден отлита в нашата безкрайна надпревара. Сега нека направим втората стъпка и живеем всеки час като цял живот. И така, получаваме съвсем различен брой животи, емоции, преживявания ... Дори да направим изчисление само с една част от денонощието /да приемем за активни 16 часа него/, получаваме 7 568 640 живота.

А сега нека вземем пример от великите мислители на Изтока, от онези истински мъдреци, които „разбират“ истината. Повярвайте ми, те са се научили да живеят истински всяка минута. Какво показват изчисленията - 7 568 640  х 60 секунди = 454 118 400 живота.

За един средностатистически европеец животът се състои от няколко различни последователни жизнени етапа, приключва единия и започва другия. За осъзнатите хора, живеещи всяка минута, всяка секунда, животът се стреми към вечността. Колкото повече моменти изпълваме с радост, щастие, ярки цветове, толкова повече животи живеем. Ако вземем идеалния вариант и си представим, че всеки във всеки миг се изпълваме с радост и щастие, тогава животът ни несъмнено ще се стреми към безкрайност. Както казва Махатма Ганди: „Живейте, сякаш ще умрете утре. Учете се, сякаш ще живеете вечно. “

Да повторим отново: Миналото го няма и няма да се върне, бъдещето може и да не настъпи. Да живеем в настоящето, затова то се нарича именно „настояще”! Да живеем тук и сега, което означава, всеки момент от живота да се опитаме да изпълним с радост, щастие, вяра и любов, а за това е необходимо да се научим да управляваме мислите и чувствата си. Да станем свободни! Да станем победители!

От цялата си душа, от все сърце ви пожелавам да живеете най-дългия, най-щастлив, най-светъл, най-интересен живот на света!


С любов и уважение,
Ваш Владимир Довган
Основател на Международната асоциация на Интелект-тренерите Super Jump